Wyłączenie serwisów

Nasze serwisy: zostały wyłączone. Wszystkie dane wytworzone w ramach eksperymentów uruchamianych za pomocą w/w serwisów dostępne są na koncie użytkownika w katalogu LFC. W przypadku konieczności dostępu do innych danych zgromadzonych w tych serwisach, prosimy o kontakt na adres insilicolab@cyfronet.pl.

Services disabled

Our services: has been disabled. All data that has been created while running the experiments are stored in user's account in LFC. Those who want to recover other data please send e-mail to insilicolab@cyfronet.pl.